Đang Thực Hiện

build dll for php 4.3.9

[url removed, login to view]

I need someone to build me dll and give me the settings to install eaccelerator for php 4.3.9

Max budget is $30

thanks

mani

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: compile dll php, create php dll, eaccelerator 439 dll, create dll php, dll, c dll, build php, need build, 4, pending projects php, php settings, need net projects, budget build, need projects php, kerrisg, sourceforge, max net, net projects, net php, build dll php, need someone build, php sourceforge, dll php, someone install php, max net php

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) toronto, Canada

Mã Dự Án: #36515

Đã trao cho:

kerrisg

See pm for details.

$30 USD trong 30 ngày
(4 Đánh Giá)
2.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

dadoc

See PM, thanks

$30 USD trong 0 ngày
(8 Đánh Giá)
5.5