Đã hoàn thành

Build me an EHR/EMR cloud base application

Được trao cho:

(216 Đánh Giá)
8.5

101 freelancer chào giá trung bình$37342 cho công việc này

(351 Nhận xét)
9.9
(130 Nhận xét)
9.6
(100 Nhận xét)
9.7
(1173 Nhận xét)
10.0
(373 Nhận xét)
9.6
(357 Nhận xét)
9.3
(350 Nhận xét)
9.5
(763 Nhận xét)
9.6
(139 Nhận xét)
9.3
(1184 Nhận xét)
9.5
(224 Nhận xét)
9.5
(211 Nhận xét)
8.9
(346 Nhận xét)
9.0
(445 Nhận xét)
9.0
(80 Nhận xét)
8.8
(184 Nhận xét)
9.3
(226 Nhận xét)
8.9
(257 Nhận xét)
8.7
AzzkaNoor

Hello. Experienced fullstack web developer here with 10 years of hands on experience in cloud-based application development. Happy to inform you that your project perfectly falls under my expertise. I would like to ask Thêm

$50000 USD trong 90 ngày
(71 Nhận xét)
8.2
(48 Nhận xét)
8.4