Đã đóng

build web site

Dự án này đã nhận được 159 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €499 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
159
Mô tả dự án

Hi!

We need simple, beautiful web site for window producer. The aim of web site - give and transfer well living, atmosphere and high level of service, attitude.

As it is new company we do not want to "be like other", to make web site with the same information - dry technical information, pictures of windows not whole environment etc.

Web site have to be responsive. Something between [url removed, login to view] and this one [url removed, login to view]

At the moment we don't have photos. I guess it's possible to buy international ones and when we will have our owns we will be able to change them.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online