Đã Đóng

Build a Website

3 freelancer đang chào giá trung bình $16 cho công việc này

$14 USD trong 1 ngày
(62 Nhận xét)
6.2
ahmadshyk

hey i am web developer and i can do your work but didn't understand your requirements, so kindly share details in chat, thanks :)

$10 USD trong 1 ngày
(26 Nhận xét)
4.0
$25 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
3.2