Đã Đóng

Build me a website

web designers

php word press

Kĩ năng: PHP, Thiết kế trang web, HTML, Thiết kế đồ họa, WordPress

Về khách hàng:
( 8 nhận xét ) MUSCAT, Oman

ID dự án: #33770806

139 freelancer chào giá trung bình $166/giờ cho công việc này

(102 Nhận xét)
9.7
(441 Nhận xét)
9.6
(1729 Nhận xét)
10.0
(749 Nhận xét)
9.6
(1159 Nhận xét)
10.0
(140 Nhận xét)
9.3
(1250 Nhận xét)
9.3
(356 Nhận xét)
9.5
(225 Nhận xét)
9.5
(646 Nhận xét)
9.3
(394 Nhận xét)
9.3
(513 Nhận xét)
9.2
infowider11

I am proficient with Wordpress. I am highly skilled with PHP, HTML/HTML5, CSS/CSS3, Javascript Framework, bootstrap, AJAX, JSON, MySQL. Additionally I am well versed with Graphics Designing tools: Adobe Photoshop and A Thêm

$175 USD / giờ
(313 Nhận xét)
8.9
(243 Nhận xét)
9.1
(200 Nhận xét)
8.8
(322 Nhận xét)
9.1
(634 Nhận xét)
9.0
(220 Nhận xét)
8.9
(269 Nhận xét)
9.1
(492 Nhận xét)
8.9