Đã đóng

building a contact list

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £235 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I would like to build a list of suppliers, this would be to scrape information from Facebook, Directories, google, instagram, twitter etc and place into a single spreadsheet. Would require as much information as possible, such as company name, telephone, email addresses and social media.

This will be an ongoing programme that will go on throughout the year to collect data in various different industries, would like to collect in the region of 2,000 contacts every month.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online