Đã đóng

change line code (php website)

Dự án này đã được trao cho caww5 với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

hi there.

we have php website - we need change 1 lines text only.

the deadline? is shuld be same moment u get the proejct you your heands - is just html knowlage.

cost? how much lass is good.

direct developer only please.

dont spend time if your a team or just bidder spender time.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online