Đã hoàn thành

Dịch và thêm tính năng cho Ramom Multi Branch School Management System (PHP)

Mình cần một bạn code PHP thêm các tính năng sau cho 1 phần mềm có sẵn:

[login to view URL]

Các tính năng cần thêm là:

- Hoá đơn có ghi chú, và được tự động gửi qua email

- Quản lý học sinh mới hay là out trong ngày (số liệu)

- Giao viên có bao nhiêu học sinh, doanh thu theo giáo viên. Và một giáo viên có thể ở nhiều trung tâm khác nhau.

- Thêm phần biểu đồ cho lương, doanh thu.

Kĩ năng: PHP, MySQL, HTML

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #31588746

Được trao cho:

(220 Đánh Giá)
7.7

25 freelancer chào giá trung bình$461 cho công việc này

(386 Nhận xét)
8.9
Brightinfotech3

Dear sir/madam, My self Aman I have more then 10 years of experience in Development. I have checked your posted Job Description as per my understanding we need to Translate and add features to Ramom Multi Branch Schoo Thêm

$675 USD trong 15 ngày
(343 Nhận xét)
7.9
einnovention

Hi there! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this project of Dịch và thêm tính năng cho Ramom Multi Branch School Management System (PHP) I am a top freelancer and I will do it in a pro Thêm

$740 USD trong 14 ngày
(185 Nhận xét)
7.5
techplusintl

Hi there, ★★★ PHP / MySQL Expert ★★★ 10+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to translate and add features. Websites we built with PHP: ✔ [login to view URL] ✔ [login to view URL] Thêm

$250 USD trong 25 ngày
(284 Nhận xét)
7.9
jeyhunilysov

❤️ Hi❤️ I have read your job description carefully. It is very interesting for me. It is an ideal match for my skill and experience. You would get perfect result and save time If you hire me. Let us discuss more detail Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(20 Nhận xét)
5.9
gouravdangayach

Xin chào, tôi sẽ khắc phục sự cố này theo yêu cầu của bạn. Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu ngay bây giờ. Tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của bạn với sự hài lòng hoàn toàn. Tôi có hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc phát triển Thêm

$320 USD trong 5 ngày
(59 Nhận xét)
5.2
abhisaini0188

Hello. Thank you for your reading my job proposal. I read your job description carefully and I think I am a good fit for your requirement. I have full experience in php, (laravel, codeingiter, cakephp), python framewor Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
5.3
patelshalu464

Hi, Hope you are doing well! I just saw your project and got your needs. I have six years of experience in the same domain. I will complete this project within a minimum budget and timeframe. I have developed similar Thêm

$556 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
5.0
NextYoo

⭐️Hi There⭐️ I am confident for the project ⭐️GUARANTEE:- WORK DONE OR FULL REFUND ⭐️WHY ME :- I have 100% complete rate because I have good Respect for clients and i always try to make good communication to clear th Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(12 Nhận xét)
5.2
amrafifi73

Xin chào, khách hàng. Đây là Amr, một nhà phát triển web chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và kỹ năng phong phú và vững chắc trong hơn 6 năm. Tôi đã xem xét kỹ mô tả và liên kết đính kèm của bạn, vì vậy tôi hiểu đầy đủ nhữ Thêm

$400 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
4.9
Timurtem

✔️ Hello, anhnguynngc I've just had a look at your job post carefully. Your task is pretty similar to my previous work so that I can 100% satisfaction guarantee to you. I can explain how can I implement your task in ou Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
4.5
EgorKovalev

Hello. I have read your job description and It makes me interest. I am a 7+ years experienced Software developer who is good at PHP/MYSQL. I will maintain good communication with you and I can work in your time zone. M Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.6
PPM21

Hi, there.I will start right away I have rich experience with PHP and My sql for 5 years. We are having more than 5 senior developers in our team including Developers. We are having experience professional Web Devel Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.7
edwardfree

Dear Client. Thank you for your kindness I have checked your requirements and now I am really interested in your job As a senior developer , I have 11+ years of experience of web developing such as PHP, Javascript, HTM Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.5
V4CE

Hi, sir i closely checked your project details serveral time and now I have confidence I have done many popular website and all of them are clean and smart I can start immediately providing the best quality, speed and Thêm

$350 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
2.9
kovaldenis111

Hi Sir. How are you? Thanks for good job posting. I have 8 years experiences in web development. I have developed 40+ projects with PHP Framework , python , nodeJS, ReactJS, VueJS, Shopify, Wordpress. I am confident I Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
nastymutina

Dear client. I have ever done something similar to your projects. I will do my best for you to provide High Quality , Fast Speed , Full Time. I'm a senior PHP and MySQL developer expert with rich experiences for 5 year Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.7
sergeyderg92

Hi, I have read your description carefully.I am full-stack deveploer. I am having 5+ years of experience in web development. I have done 20 + projects on recently. ** my skills ** is javascript, php, python, react. Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
2.6
nickoo0406

==== Đây là tài năng PHP, Mysql, HTML, CSS, jQuery, React.js, Vue.js ==== Kính gửi khách hàng, Tôi là Liam, chuyên gia phát triển web Full-stack từ Hoa Kỳ. Tôi đã đọc kỹ yêu cầu của bạn và nhận thấy rằng dự án của bạn Thêm

$500 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
1.5
abdf2010

Hi, It is easy,I can do on time.I work online, where you can track progress of your project.I have 6 years of experience in development(websites,web applications,mobile apps, desktop applications,UI/UX), using PHP, Wor Thêm

$325 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
0.6