Thêm chức năng cho website sử dụng FrameWork CodeIgniter

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Website sử dụng FrameWork CodeIgniter

- Website affiliates, offers

- Cần thức chức năng cho phép thiết lập tỉ lệ chuyển đổi (CR-convert rate)

- Ưu tiên Việt Nam developer

Codeigniter HTML MySQL PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #18904467

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$178 cho công việc này

rkmomin

Hello, I have read the project details you need to add functionality your website in CodeIgniter FrameWork please contact me no chat for further discussion... Thanks!

$155 USD trong 3 ngày
(181 Nhận xét)
7.1
yashtechsolution

Xin chào, Tôi đã thấy bài viết của bạn mà bạn muốn Tôi là nhà phát triển kinh nghiệm về phát triển trang web và ứng dụng di động với trọng tâm chính là tạo ra các trang web và ứng dụng di động dễ cập nhật và quản Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(54 Nhận xét)
6.9
KGeorgy

Hello, I am pleasure with your job for Add functionality to websites using FrameWork CodeIgniter. Thank you for the job posting. It’s a pleasure to meet you. I’d really like to work with you on this one if possible! Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(43 Nhận xét)
6.1
Vadimwang

How are you. Dear, sir Nice to meet you I am very happy to bidding your project. i am a senior web developer. I prefer credit and high quality. I have got a lot of experience in web application including frontend Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(34 Nhận xét)
5.3
binhdev00

Quá trình công việc mình sẽ làm: - làm giao diện trang nhập liệu ( form update ) - Chỉnh database để update ( thêm clumn or table - cái này mình phải xem cấu trúc DB mới rõ đc. )

$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0