Đã Đóng

Thêm chức năng cho website sử dụng FrameWork CodeIgniter

11 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

rkmomin

Hello, I have read the project details you need to add functionality your website in CodeIgniter FrameWork please contact me no chat for further discussion... Thanks!

$155 USD trong 3 ngày
(177 Nhận xét)
7.1
michealperfect

Xin chào, woo pro ở đây tôi sẽ hoàn thành công việc của bạn cho bạn một cách chuyên nghiệp. Vui lòng truy cập công việc của chúng tôi: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(164 Nhận xét)
6.7
lovethomas1026

Thanks for your post. I have read your project description and I can do what exactly you want. I have rich experienced in CI. Please check my profile. If you choose me, I will satisfy you with good result. Hoping Thêm

$150 USD trong 3 ngày
(74 Nhận xét)
6.4
yashtechsolution

Xin chào, Tôi đã thấy bài viết của bạn mà bạn muốn Tôi là nhà phát triển kinh nghiệm về phát triển trang web và ứng dụng di động với trọng tâm chính là tạo ra các trang web và ứng dụng di động dễ cập nhật và quản Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(44 Nhận xét)
6.7
KGeorgy

Hello, I am pleasure with your job for Add functionality to websites using FrameWork CodeIgniter. Thank you for the job posting. It’s a pleasure to meet you. I’d really like to work with you on this one if possible! Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(36 Nhận xét)
5.9
techplusintl

Hi there, Greetings from TechPlus! I've reviewed requirements & ready to Add functionality to websites using FrameWork CodeIgniter. 5+ Years Expertise in : CMS (Wordpress, Magento, Shopify, OpenCart, Joomla, Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(79 Nhận xét)
5.9
Vadimwang

How are you. Dear, sir Nice to meet you I am very happy to bidding your project. i am a senior web developer. I prefer credit and high quality. I have got a lot of experience in web application including frontend Thêm

$250 USD trong 3 ngày
(23 Nhận xét)
5.2
fivestar10

Dear sir. I have read your description with great interest. I have experiences with lots of project. Also I am able to finish the task in time. If you send me a message, we can discuss more. I am waiting for you Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
3.9
coolmob0816

Hello Dear. After reviewing the description of your project and I am confident I can exceed your expectations. I am senior developer who is very familiar with Codeignitor framework. I have worked on project similar Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
vijay4upwork

Hello mrnguyenthuy I am expert in PHP ,codeignitor, Mysql , HTML , CSS , Javascript , Jquery , AJAX , web development. I have following skills : Codeigniter, HTML, MySQL, PHP, Website Design Skills: PHP, HTML, CSS, Thêm

$140 USD trong 12 ngày
(9 Nhận xét)
2.3
binhdev00

Quá trình công việc mình sẽ làm: - làm giao diện trang nhập liệu ( form update ) - Chỉnh database để update ( thêm clumn or table - cái này mình phải xem cấu trúc DB mới rõ đc. )

$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0