Đang Thực Hiện

Chrome extension Developer required -- Urgent jOB

Job Description:

Chrome extension Developer required. Budget is 100+/-. Details will be shared with winning bidder.

Kĩ năng: Mở rộng & Dịch vụ thêm, Firefox, Google Chrome, JavaScript, PHP

Về khách hàng:
( 160 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #15587224