Chuyển attachment lên cloud cho xenforo 2.1

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I have a website run xenforo 2.1 . I have a problem with storage . Data storage really large in 2 folder /data and internal_data .

I want change to storage in Digital Ocean .

PHP Web Hosting Kiến trúc phần mềm Quản lý website Web Development

ID dự án: #24374046

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$38 cho công việc này

RachitGroup

Hey, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi là Chuyên gia trong nhiệm vụ này và có sẵn 24x7 cho bạn và có Xếp hạng 5 sao () trong Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn trong dự án này. Tôi Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
3.9