Đã Đóng

Chuyển attachment lên cloud cho xenforo 2.1

I have a website run xenforo 2.1 . I have a problem with storage . Data storage really large in 2 folder /data and internal_data .

I want change to storage in Digital Ocean .

Kĩ năng: PHP, Web Hosting, Kiến trúc phần mềm, Quản lý website, Web Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #24374046

3 freelancer chào giá trung bình$38 cho công việc này

yashaswini510

Hello it is possible to do this.. [login to view URL] Please message me back right away to get started. thank you..

$45 USD trong 1 ngày
(631 Nhận xét)
7.1
artemzlobin900

Hi. I have just checked your posting and it seems you need a professional web developer for your marketing business, and for this you need the special features to get the most out of the website's value. I am a profes Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.9
RachitGroup

Hey, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi là Chuyên gia trong nhiệm vụ này và có sẵn 24x7 cho bạn và có Xếp hạng 5 sao () trong Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn trong dự án này. Tôi Thêm

$50 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
3.9