Chuyển đổi Template thành Website

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Viết code cho template được chon từ trang templatemonster.com. Chuyển sang tiếng việt, viết code behind PHP, sử dụng các control, thao tác Database sử dụng procedures, SQL query, sử dụng Ajax, jquery.

HTML jQuery / Prototype MySQL PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #14865633

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình₫3230158 cho công việc này

zohaib042

Hi sir, I am software engineer (BSE) so I can do it everything for you as your requirements. I already made these functionalities so you can trust on me. I will provide you best work.

₫3333333 VND trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
4.4
adedokunadekola

Kolltechict is the best company that can do this job for you perfectly Relevant Skills and Experience Kolltechict is the best company that can do this job for you perfectly

₫3333333 VND trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0