Mình cần clone một web chat hỗ trợ đơn giản

Đã Đóng Đã đăng vào 1 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần làm một web chat hỗ trợ đơn giản như link dưới

yêu cầu có trang quản lý admin để chat hỗ trợ và nhiều người có thể chat cùng lúc với admin

[login to view URL]

PHP Thiết kế trang web JavaScript Joomla MySQL

ID dự án: #38012234

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa hôm qua đang mở

11 freelancer chào giá trung bình$89 cho công việc này

Eminencehub

As a top-rated freelancer, I bring a wealth of experience to the table, having successfully worked on more than 150 projects similar to yours. My team and I are proficient in JavaScript, MySQL, PHP, Website Design area Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(127 Nhận xét)
6.5
giaphung2k1

Xin chào I can do this project. I am a professional Linux and developer in PHP, Wordpress, Laravel, Magento, Joomla, Prestashop, OpenCart, Yii, NodeJS, ReactJS, Angular, Vue.js, HTML5, CSS3 and jQuery. I can do this Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(138 Nhận xét)
6.1
engruhulajom

Hello Dear! Good Day! Hope you are doing fine. This is Ruhul Ajom Sagor. I am an expert "Web Developer" with 10+ years of working experience in PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, Bootstrap, MySql, and different Fr Thêm

$80 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
0.8
Jaswinderkdevbi1

I have more than 15 years of experience in the development As I am an expert, I can build it according to your requirements. Because I have a lot of experience in these fields, I can build your project as soon as possi Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.2
pkumawat89

As a seasoned developer with experience in Core PHP, Codeigniter, and more, I am confident in my ability to take on your project. My solid understanding of complex database systems like MySQL and comprehensive knowledg Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RitikRoy5

Dear Hiring Manager, I am writing to express my interest in the project to create a simple support chat website similar to the provided link. With my expertise in PHP, JavaScript, website design, Joomla, and MySQL, I Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tiwarianchu39

Chào bạn, Tôi là người phù hợp hoàn hảo cho Trò chuyện trên web Hỗ trợ Đơn giản chuyên biệt của bạn như liên kết bên dưới Yêu cầu trang quản lý quản trị viên để hỗ trợ trò chuyện và nhiều người có thể trò chuyện với q Thêm

$80 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
quangnt0182

Tôi đã có kinh nghiệm làm các web portal hỗ trợ khách hàng, quản lý dịch vụ. Tôi có đủ kinh nghiệm, khả năng kiến thức để xây dựng một web có độ tương tác, phản hồi cao

$95 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vienle3666

Chào bạn. Với hơn 6 năm kinh nghiệm trong Frontend Development và sự thành thạo với JavaScript, Angular, Node.js, tôi cam kết mang lại sản phẩm chất lượng cao và hỗ trợ tận tâm sau triển khai. Sự chuyên nghiệp, kỹ năng Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0