Đang Thực Hiện

CMS - Additions

Additions to existing CMS:

Add File Manager Section, accessible through Admin section.

Edit NewsPublisher System, add archive page.

Thank You for your bid.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: pentium10, no cms, cms php, archive system, ADDITIONS, cms file, php admin cms, cms existing, page manager, add cms existing, php cms admin, additions page, system cms, thank file, cms manager, php bid cms, file manager cms, existing cms, cms admin php, bid php cms, bid cms, admin section php, admin cms php, cms page, page cms php

Về Bên Thuê:
( 274 nhận xét ) Tucson, United States

ID dự án: #51945

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

pentium10

I can help you!

$30 USD trong 0 ngày
(219 Nhận xét)
6.9