code a crowdfunding website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $750 - $1500 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 63

Mô Tả Dự Án

Create an online platform similar to kickstarter, with detailed instructions on how to add products descriptions and pictures.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online