Đã Đóng

Mình cần một người code trang web proxy bằng PHP

Mình cần một người code trang web proxy bằng PHP

VD:

[login to view URL]

[login to view URL]

Ai thực hiện được xin hãy báo giá phía dưới mình liên hệ lại sau.

Kĩ năng: PHP, HTML, Kiến trúc phần mềm, JavaScript, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #29059890

1 freelancer đang chào giá trung bình $199 cho công việc này

(1 Nhận xét)
2.1