Mình cần một người code trang web proxy bằng PHP

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần một người code trang web proxy bằng PHP

VD:

[login to view URL]

[login to view URL]

Ai thực hiện được xin hãy báo giá phía dưới mình liên hệ lại sau.

PHP HTML Kiến trúc phần mềm JavaScript Thiết kế trang web

ID dự án: #29059890

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở