Đã Đóng

Tìm code website

5 freelancer đang chào giá trung bình $21 cho công việc này

ludwig333

Hi. I have read your description and have interests in your project. I have some experience in projects similar to yours. I am ready for your project now. I would like to have a discussion on chat to get more about Thêm

$25 USD trong 3 ngày
(32 Nhận xét)
6.0
haidangnhuplm9

tôi rất mong có thể nói Chuyện cụ thể và được hợp tác với bạn Đang ở trên chỉ là mức để báo giá nhưng tôi có thể hỗ trợ cho bạn đến khi nào bạn hài lòng

$25 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.4
vanchien

Hi bạn. Bạn cần thì contact mình nhé. Xong trong một nốt nhạc thôi. .................................

$15 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
2.2
$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dimplemishra03

Hello, I am Expert in PHP 5+ years experience and I can help you with this. Please provide me more details in the Chat. Best Regards, Dimple

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0