Thực hiện code Website function

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Code Live Chat function on Website (code trực tiếp trên back-end. Toàn bộ action & data sẽ thực hiện/ lưu trên website và host của owner. Không sử dụng bất kỳ plugin của 3rd nào)

PHP Lập trình C# Lập trình C++ HTML Lập trình C

ID dự án: #25733461

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$650 cho công việc này

kevindoan2705

Tôi có kinh nghiệm trong phát triển App, Web sử dụng live chat. Bạn có thể liên hệ với tôi để có thể rõ hơn nghiệp vụ bạn mong muốn là gì. Từ đó, tôi sẽ cung cấp giải pháp, coding phù hợp với yêu cầu của bạn.

$750 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phamthuquynh96

- Sử dụng Real-time ASP.net với Signal Tôi có kinh nghiệm trong phát triển App, Web sử dụng live chat. Bạn có thể liên hệ với tôi để có thể rõ hơn nghiệp vụ bạn mong muốn là gì. Từ đó, tôi sẽ cung cấp giải pháp, coding Thêm

$550 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0