Đã Đóng

Thực hiện code Website function

2 freelancer chào giá trung bình$650 cho công việc này

kevindoan2705

Tôi có kinh nghiệm trong phát triển App, Web sử dụng live chat. Bạn có thể liên hệ với tôi để có thể rõ hơn nghiệp vụ bạn mong muốn là gì. Từ đó, tôi sẽ cung cấp giải pháp, coding phù hợp với yêu cầu của bạn.

$750 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phamthuquynh96

- Sử dụng Real-time ASP.net với Signal Tôi có kinh nghiệm trong phát triển App, Web sử dụng live chat. Bạn có thể liên hệ với tôi để có thể rõ hơn nghiệp vụ bạn mong muốn là gì. Từ đó, tôi sẽ cung cấp giải pháp, coding Thêm

$550 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0