Đã Đóng

C++ coder needed - Small help..

Job Description:

I need the C++ coder needed -for small help. Details will be discussed.

Kĩ năng: PHP, Lập trình C, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 649 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #35153165