Đã đóng

commercial database

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €158 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

Hi,

I am Armelle. I am in charge of the sales for Coach For Eyes, a web platform to prevent eyes tiredness. We are in a phase where we need to acquire clients and so qualified leads.

I want to create a commercial database.

I will give you the name of the companies. And you will create a database with the person in the company with the fonction : Human Ressources Director, including First Name, Last Name, email address and title of job position.

I plan to get the database for 200 companies by February the 28th.

Thanks in advance for your proposals,

Armelle

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online