Đã Đóng

Xây dựng 1 component Quản lý Dự án viết bằng Joomla

Tạo 1 component Quản lý dự án gồm có 3 bảng: Dự án, Công việc, Chi tiết công việc

Show ra được tất cả các dự án đang có, thêm, sửa , xóa bất kỳ dự án nào.

Mỗi dự án có các công việc, show các công việc, thêm sửa xóa côn việc.

Mỗi công việc có chi tiết công việc. Từng chi tiết công việc được giao cho từng nhân viên.

Kĩ năng: Joomla, MySQL, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #11012580

5 freelancer chào giá trung bình $17/giờ cho công việc này

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Thêm

$15 USD / giờ
(409 Nhận xét)
8.0
giahuy10

Xin chào, Tôi có thể xây dựng component quản lý dự án theo yêu cầu. Anh vui lòng xem profile của tôi. Tôi đã hoàn thành rất nhiều dự án Joomla. Tất cả các khách hàng đều hài lòng với các dự án đó. [login to view URL] Thêm

$16 USD / giờ
(200 Nhận xét)
6.6
$22 USD / giờ
(107 Nhận xét)
6.5
websolutions008

Hi, This is susan We could build a joomla. Payment could be released after you are completely satisfied with our output. our recent online store wordpress site in woocommerce. [login to view URL] https://ww Thêm

$22 USD / giờ
(56 Nhận xét)
6.0
icreatewebtech

tôi phát triển web chuyên nghiệp với 5 + năm kinh nghiệm. chúng ta có thể thảo luận? chúng tôi vừa hoàn thành các dự án tương tự. hy vọng chúng tôi làm việc cùng nhau. cảm ơn

$15 USD / giờ
(82 Nhận xét)
5.5
$15 USD / giờ
(55 Nhận xét)
5.0
sidsuffitech

Dear Hiring Manager I have got your job posting and I am very much interested to work in your project. I am a web developer having more than 6 years experience in both development and designing. So, I think you’l Thêm

$15 USD / giờ
(11 Nhận xét)
3.7