Đã đóng

configure hmailserver install letsencrypt ssl certificate -- 2

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $36 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

hi

need to configure hmailserver with ssl on my windows pc. domain is setup with mx and txt records all you need is configure hmailserver with ssl on my windows server

-you must know how to create certificates using letsencrypt

-you must create a step by step document explaining the process so that if we want to configure the same on other pc i will do it myself

thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online