Đã hoàn thành

contact-form-jetaway

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sweta2317 với giá $29 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

We have a contact form and a booking form that are not sending all the form data to an email address. We need someone to look at the forms and make the fix. The booking form sends the form data but only 1 field. We need it fixed today.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online