Đã Đóng

Container / Docker

I need an expert who can show me how to make Containers / Docker to host my applications (Laravel, MySQL, Web Server NGINX etc)

I need to create a script in Lambda using which my containers will be deployed

Kĩ năng: PHP, Linux, Laravel, MySQL, Nginx

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Mumbai, India

ID dự án: #32738898

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5000 cho công việc này

(572 Nhận xét)
7.5