Đã hoàn thành

Continuation of Web Programming Project

Được trao cho:

AnisInfoTech

Hello, As we had talk .. thanks lots. Regards, Anis Vora

$250 USD trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
5.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $114 cho công việc này

scriptgiant

Hi,please look pmb for [login to view URL]

$70 USD trong 2 ngày
(46 Nhận xét)
6.8
Daredingo

Hi! Can I get more details on it please! Thank you.

$100 USD trong 2 ngày
(15 Nhận xét)
6.8
Masterr

Hello there! Pls see PM!

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lbarleta

More details needed!

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0