Đang Thực Hiện

control meta description and keywords on zen-cart stoves ecommerce

I need to can control met description and keywords easily here: [url removed, login to view] for example with an external .php or .inc file

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: php description, nickolas com, i control, meta-description, met, description, control, example description, file control php, control external, keywords zen cart, inc file, www estufe, php zen cart, php meta, NickolaS, zen cart ecommerce, zen cart meta, php zen, newclick

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Forli, Italy

ID dự án: #219052

Được trao cho:

NickolaS

Hi, Matteo, I'm still here ! ;)

$30 USD trong 0 ngày
(329 Đánh Giá)
7.5