Đã hoàn thành

- 4530 Convert Coordonate LAMBERT 1972 to WGS84

i have got a script which convert LAMBERT II extended to WGS84

But some values in this script have to be modified to become 1972 conversion

script is done, need to ajust parameters

i will send you script by PM

this link can help you

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: conversion lambert wgs84, lambert 1972 wgs84, convert lambert wgs84, conversion lambert wgs84 php, lambert wgs84 php, wgs84 conversion 1972, convert lambert 1972 wgs84, lambert wgs84, convert wgs84 lambert, conversion wgs84 lambert php, lambert wgs84 conversion php, coordonate lambert, wgs84 lambert, coordonate wgs84, convert gis, lambert, convert help, convert asp php script, conversion asp, convert asp site php site, asp site conversion, convert source, php asp conversion, convert php link, convert script php

Về Bên Thuê:
( 1396 nhận xét ) brussels, Belgium

ID dự án: #1060859

Được trao cho:

aimfan

Hi there, I am a GIS programmer. I can do it in three days. see PM for detail. Thanks Adam

$195 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
4.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $198 cho công việc này

nilangasilva

Hi, GIS Expert + PHP , MySql here, Check you PMB for More!!

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0