Đã hoàn thành

Convert huge excelsheet with formulas tp PHP/MYSQL pages

Được trao cho:

SoftEngineer

hi, my bid. Thanks

$30 USD trong 2 ngày
(252 Đánh Giá)
8.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $52 cho công việc này

swexicorp

Hello, I'm very interested in this project. Please refer to PM.

$30 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
3.1
icet

Hello. I have experience in writing PHP/MySql scripts. Please check PMB. Thank you!

$40 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
2.3
djip123

Check your PM

$150 USD trong 5 ngày
(6 Nhận xét)
2.2
BladeMyth

Hello. Ready to start working,sir Please give me detail. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Mukamuka

Hello. I'll do this for you. Thank you.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0