Đã hoàn thành

Convert Joomla template 1.5 to 2.5

Đã trao cho:

ciaovn

hi, i'm ready to start now!...

$120 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
4.2

7 freelancer đang chào giá trung bình $173 cho công việc này

graphicaa

I can help you to upgrade the joomla version. Thanks.

$149 USD trong 7 ngày
(220 Đánh Giá)
7.6
phpjoomla

***** Joomla experts here. For more detail please check your message box. *****

$150 USD trong 5 ngày
(110 Đánh Giá)
7.1
Rautella

Hi, I am interested in your Joomla template project. Kindly send me your Joomla 1.5 template, i'll upgrade it for Joomla 2.5. I am waiting for your reply. Thanks

$210 USD trong 3 ngày
(180 Đánh Giá)
6.6
cubecreation

Joomla expert here,please check your PMB for more details,

$225 USD trong 6 ngày
(51 Đánh Giá)
6.4
satyitz

Dear Sir/Madam, Greetings! Please refer PMB for this project Thanks, Kochadai.

$210 USD trong 7 ngày
(64 Đánh Giá)
5.7
Kashif927

Please check PM. Thanks

$150 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
2.6