Đã Đóng

Convert a PHP website to Wordpress

I want to convert and move [login to view URL] from a PHP based site to a Wordpress Site.

Kĩ năng: PHP, WordPress, HTML, Thiết kế trang web, Development, Web Development

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Upper Marlboro, United States

ID dự án: #32695335

121 freelancer chào giá trung bình$1153 cho công việc này

(1514 Nhận xét)
10.0
(415 Nhận xét)
9.5
(1098 Nhận xét)
10.0
(507 Nhận xét)
10.0
(323 Nhận xét)
9.0
(643 Nhận xét)
9.4
(802 Nhận xét)
9.4
(946 Nhận xét)
9.4
(534 Nhận xét)
8.9
(468 Nhận xét)
9.1
(716 Nhận xét)
9.2
(715 Nhận xét)
9.0
(405 Nhận xét)
9.0
(1368 Nhận xét)
9.5
(437 Nhận xét)
8.9
(614 Nhận xét)
8.9
(124 Nhận xét)
8.7
(524 Nhận xét)
8.6
(131 Nhận xét)
8.6
(856 Nhận xét)
8.7