Đã đóng

convert rtmp, rtmpe, rtsp, udp and m3u8 to flv

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I want to convert the stream network protocols from rtmp, rtmpe, rtsp, udp and m3u8 to flv.

Here's the example streams:

rtmp://[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

http://94.26.50.3:9090/udp/[url removed, login to view]

[url removed, login to view]:1234

mms://[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

If you can be able to convert them into flv to allow me to play in flash, i would be happy to hire you to do the quick small job.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online