convert rtmp, rtmpe, rtsp, udp and m3u8 to flv

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

I want to convert the stream network protocols from rtmp, rtmpe, rtsp, udp and m3u8 to flv.

Here's the example streams:

rtmp://[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

http://94.26.50.3:9090/udp/[url removed, login to view]

[url removed, login to view]:1234

mms://[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

If you can be able to convert them into flv to allow me to play in flash, i would be happy to hire you to do the quick small job.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online