Đang Thực Hiện

convert Xls to Mysql for Natgeo

It consist to code an script, which upload an file in XLS (or CVS). This files contain only 1 ligne. This ligne must be include in an MySql...

Insert if this ligne don't exist, Update if exist !

thanks a lot

Ray

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: convert xls mysql, xls mysql, php convert xls mysql, convert xls php, convert xls mysql php, pasar xls mysql, conert xls mysql, convert xls mysql free, free convert xls mysql, convert xls mysql via php script, convert xls script, xls mysql php php viewer maker, converting xls mysql linux, xls mysql free, php xls mysql, xls mysql converter, mysql xls linux, mysql xls load, convert xls mysql linux, mysql xls

Về Bên Thuê:
( 1396 nhận xét ) brussels, Belgium

ID dự án: #33135

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

natgeo

Thank you.

$30 USD trong 1 ngày
(107 Nhận xét)
6.9
virk

Please check your PMB.

$39 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
5.8