Đã hoàn thành

Correct errors / missing functionality on existing website

Được trao cho:

programerstreet

Hi, I'm interested in this work. please send me the details.

$250 USD trong 30 ngày
(229 Đánh Giá)
8.1

7 freelancer đang chào giá trung bình $293 cho công việc này

siddhu1986

Hi, experienced Web Developer. Kindly check PMB. Regards

$300 USD trong 3 ngày
(357 Nhận xét)
7.2
sudhakarsp

Please see my private message.

$250 USD trong 7 ngày
(173 Nhận xét)
6.6
KRodri

Hello Let me complete this immediately Thanks

$250 USD trong 3 ngày
(38 Nhận xét)
5.7
sachingarg24

I am ready to do this job.

$250 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.3
itconsultindia

php/mysql/ajax team

$500 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
2.9
ice025ewu

check your PBM sir

$250 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0