Đóng

create arabic &english web site wordpress

Dự án này đã nhận được 177 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1139 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
177
Mô tả dự án

web site with all company products and let the web site easy for manage from our side

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online