Create a Joomla Template

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Thêm chức năng Báo cáo, thống kê, lọc dữ liệu từ Component có sẵn

Joomla MySQL PHP

ID dự án: #11086526

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$133 cho công việc này

gaurav59

I am ready to work on it immediately and believe in 100% quality and long term work relationship. Quality is first priority than money.

$120 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0