Đã đóng

create a [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $4112 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

create a marketplace platform that resembles air b&b. Selling products like amazon and bringing people together like linked in

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online