Còn mở

create a module in [url removed, login to view]

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $66 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I need you to build a module create in [url removed, login to view] to the telegram. furthur details in [url removed, login to view] experienced can [url removed, login to view] show your previous work in [url removed, login to view] in your proposl

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online