Còn mở

re-create same WordPress Template

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $192 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

Hi,

the required is re-creating the same child theme of [url removed, login to view] without the flaws and errors exciting on it(or fix the current child them.. the easier way)

attached are two fie:

1- changes required for current child theme

2- guideline for the re-creating of the child theme

both files are complementing each other

I am looking for professional with RTL conversion experience

thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online