Create a WordPress Template

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Nhận thiết kế template theo yêu cầu

CSS HTML PHP WordPress

ID dự án: #10807850

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình$398 cho công việc này

myecodes

Chào bạn có thể vui lòng chia sẻ các ý tưởng của bạn chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Tôi sẽ làm cho thiết kế hoàn hảo theo requirment của bạn . Trân trọng Ecodes

$250 USD trong 5 ngày
(68 Nhận xét)
6.4
OriginDharmesh

Experience :- Total 16 Years in IT field. Last 8 years in PHP,wordpress MySQL Sr. PHP Developer / Team Leader / Project Leader (LAMP / WAMP) Skill Set Scripting Language PHP, ASP 3, JavaScript, AJAX, JQuery, V Thêm

$526 USD trong 10 ngày
(71 Nhận xét)
6.0
vuetech8

Hi! I am a experienced Wordpress, Magento, PHP, CodeIgniter developer. Experienced to write custom library etc. If you offer me the project I can give you guarantee that the project will be executed to the level o Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(45 Nhận xét)
5.6
minhphamit1602

I have experience in web design using HTML, PHP, Javascript, CSS, Wordpress,Joomla... I use proficient: photoshop CS3, Microsoft office, Flash ... and use SQL Server Database, MySQL, SQLite .. I can work project of Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
1.1
vyasankit2008

A proposal has not yet been provided

$388 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0