Đã hoàn thành

creation of a magento module

Được trao cho:

vikont707

Hello sir, I can help you. Thanks!

$100 USD trong 30 ngày
(24 Đánh Giá)
6.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $132 cho công việc này

iclicknetwork

Please check my PMB

$150 USD trong 1 ngày
(67 Nhận xét)
6.6
asmscorses

Please check PMB. Thanks.

$110 USD trong 10 ngày
(76 Nhận xét)
6.2
Makor

I can do this module shortly

$100 USD trong 5 ngày
(21 Nhận xét)
4.9
MichaelBai

sir, can help you.

$200 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
3.1