Đang Thực Hiện

creation of a magento module

Đã trao cho:

vikont707

Hello sir, I can help you. Thanks!

$100 USD trong 30 ngày
(24 Đánh Giá)
5.9

6 freelancer đang chào giá trung bình $127 cho công việc này

iclicknetwork

Please check my PMB

$150 USD trong 1 ngày
(65 Đánh Giá)
6.6
asmscorses

Please check PMB. Thanks.

$110 USD trong 10 ngày
(77 Đánh Giá)
6.3
SSADeveloper

I can do it

$100 USD trong 7 ngày
(21 Đánh Giá)
5.0
Makor

I can do this module shortly

$100 USD trong 5 ngày
(21 Đánh Giá)
4.9
MichaelBai

sir, can help you.

$200 USD trong 5 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1