Đã đóng

curl php script

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

PHP Curl script that connect to [url removed, login to view]!/fr-fr/reward_game/playstationplus-essai-de-14-jours/cid=IP9102-NPIA90006_01-PSPLUS14DAYTRIAL and buy a product

i want to automate these steps : [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online