Không tìm thấy công việc

Rất tiếc chúng tôi không thể tìm thấy công việc mà bạn đang tìm kiếm.

Tím thấy các công việc mới nhất ở đây:

Petrol Pump App 6 ngày left

I want to make and app for petrol pump , Accounting and staff maanagement

$20 - $168
$20 - $168
0 lượt đặt giá

I have a PDF that needs to be type in order to replace/edit some text. I will need 2 files edited.

$336 (Avg Bid)
$336 Giá đặt trung bình
1 lượt đặt giá
$441 Giá đặt trung bình
6 lượt đặt giá

DOCUMENT Writer Needed If anyone available - Delivery in 5hrs - 1400 words

$302 (Avg Bid)
$302 Giá đặt trung bình
4 lượt đặt giá

Collect a database of names and emails.

$12 / hr (Avg Bid)
$12 / hr Giá đặt trung bình
5 lượt đặt giá

We would like to retype a document.

$13 / hr (Avg Bid)
$13 / hr Giá đặt trung bình
8 lượt đặt giá

DOCUMENT Writer Needed If anyone available - Delivery in 5hrs - 1400 words

$285 (Avg Bid)
$285 Giá đặt trung bình
4 lượt đặt giá
GRID Syncfusion to a partial dialog 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I'm trying to add GRID Syncfusion to a partial dialog form. It does not work. And passing parameters Work on [đăng nhập để xem URL] 5

$20 (Avg Bid)
$20 Giá đặt trung bình
2 lượt đặt giá
Algorithmic Trading Platform 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I need a new website. I need you to design and build a website for my small business.

$4 / hr (Avg Bid)
$4 / hr Giá đặt trung bình
2 lượt đặt giá

We need a php developer to check MYSQL queries and optimize them. And the site loading speed. Website php + ajax

$16 (Avg Bid)
$16 Giá đặt trung bình
15 lượt đặt giá