Đang Thực Hiện

Custom Rating Application

I need to have an application to allow users to view/ rate others online. I need this to be in co-junction with a current site.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: rating application, custom rating application, online rating application, free rating application, free rating app, site custom, custom php application, application, php junction, application site, site rating, php rating rating, php custom application, custom php site, custom online, need custom, rating site php, rate rating, online rating, custom rating, current online php, zwacka, custom application php, online application, custom online application

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) North Royalton, United States

Mã Dự Án: #62392

Đã trao cho:

cssaglobal1

Hello, As discussed. Brgds, CSSAGlobal

$614 USD trong 20 ngày
(49 Đánh Giá)
7.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $638 cho công việc này

moonmicrosystem

See the pmb thank you .

$800 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
AlbWodOnline

Hello, Im very intrested in your project please see PM

$500 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
1.6