Đóng

Custom Wordpress Plugin

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $245 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Need to build a wordpress compatible feature that allows permissioned users to upload photos, assign them certain parameters, then admin to tag products to those same images and publish them to a gallery like display where users can search, comment and shop from them. Tagging done via WP stickies plugin. Needs to be finished by Sept 30. Msg for full brief

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online