Đã đóng

customize a 2x1 peer-to-peer forced matrix donation script just like twinkas

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $221 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

please check the attached pictures below, i have already designed how it should look like, once a registered member login to back office, there should be and INVESTMENT PAGE, As soon as a participant clicks on any preferred Amount, a count down timer starts and it should be matched to pay another participant within 10 minutes.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online