Đang Thực Hiện

Database related webpage work

Need 4 hours of work on web site. Mostly modifying current pages and having them pull data from MY SQL and displaying on page.

vertexsoft

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: work on web, work c, related works webpage, local related works webpage, Work, my sql work, database sql, page database, work database, database pages, web related work, database related work, related site, sql work, pull data sql, work hours, sql related work, database web, pull, current work, work data, pages hours, hours web work, database pull, page work

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) English, United States

Mã Dự Án: #51027

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

vertexsoft

Please see PM

$30 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.1