Đã Hủy

Cần deploy 2 source code PHP Yii lên 2 domains có sẵn

Mình cần 1 bạn ở HCM deploy 2 mã nguồn PHP Yii lên server và domain có sẵn.

Vì server cũ của mình bị destroy nên mình chỉ có source code backup cùng với domain.

Mình sẽ tiếp tục thuê bạn chỉnh sửa và phát triển thêm nếu như hợp tác thành công.

Kĩ năng: PHP, Yii

Về khách hàng:
( 3 nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #26804158

4 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

imTuyen

Mình ở Hà Nội nhé Hello Sir. I can do this project. I am a professional Linux and developer in PHP, Wordpress, Laravel, Magento, Joomla, Prestashop, OpenCart, Yii, NodeJS, Angular, Vue.js, HTML5, CSS3 and jQuery. I can Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(42 Nhận xét)
5.7
dinhthi

Hello Mình làm nhiều website dùng PHP Yii nên mình chắc chắn giúp được bạn Hy vọng sẽ hợp tác lâu dài Thanks

$25 USD trong 2 ngày
(27 Nhận xét)
5.9
nemanja1029

Xin chào, Tôi có nhiều kinh nghiệm về khung Yii / Yii2. Tôi sẽ giới thiệu về kinh nghiệm phát triển Yii / Yii2 của tôi. Tôi biết về cấu trúc Gii, Migrate, AssetBundle, ActiveForm, Back và Frontend. Gii là một trình tạo Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
2.6
polosoftech

Hi, I was looking at the available roles you have opened. I was wondering are those eligible to be contracted out to a team? We are experts for the same and we look for a long term partnership with you. Let me know wh Thêm

$25 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.2