Đã đóng

design and implement 5 web pages based on a template

Dự án này đã nhận được 81 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $173 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
81
Mô tả dự án

design 4 web pages based on an existing template

improve design\UI of 5 web pages already existing (in development) and based -use the elements of- on the following template: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online